Veelgestelde

Vragen

Algemeen
Worden mosgevels gesubsidieerd?
Voldoet een mosgevel aan de brandveiligheidseisen?
Komt een mosgevel in aanmerking voor subsidieregelingen?
Welke grootte projecten levert Respyre?
Waar kan ik een offerte krijgen?
Beschikbaarheid
Zijn de mosmuren al beschikbaar voor aankoop?
In welke landen leveren jullie?
Wat voor projecten neem je aan?
Mosmuren
Wat is een mosgevel?
Wat zijn de voordelen van een mos gevel?
Sterft mos bij droogte?
Wat is spontane groei van mos?
Als mos water vasthoudt, veroorzaakt dat dan geen lekkage of schade aan de structuur?
Hoe reageert mos in ruwere omgevingen?
Zal dit geen insecten overlast veroorzaken?
Groeit mos alleen maar naar het noorden toe?
Hoe verbetert mos de luchtkwaliteit?
Hoe effectief zijn mossen bij het verminderen van
broeikasgassen zoals CO₂?
Bioreceptief beton
Waarom wordt deze vorm van beton als duurzaam beschouwd?
Hoeveel water kan het beton vasthouden?
Breekt het beton wanneer het bevriest?
Is het gebruik van beton niet tegenstrijdig?
Kan het beton afbreken door de mos?
Is het niet gevaarlijk als het moeilijker is om het
beton te inspecteren nu er mos op zit?
Technische vragen
Hoe zwaar is een mosgevel per m²?
Hoe wordt een mosgevel toegepast?
Kan een mosgevel aan elke muur worden bevestigd?
Kan een mosgevel het hele jaar door worden geïnstalleerd?
Onder welke omstandigheden groeien bioreceptieve panelen?Kan beton door mos afbreken?
Hoe lang duurt de installatie van een mosgevel?
Onder welke omstandigheden groeien bioreceptieve panelen?Kan beton door mos afbreken?
Heeft het mos water nodig?
Hoe wordt de mosgevel onderhouden?
Zorgt Respyre voor het onderhoud?
Richt de mosgevel schade aan aan de onderliggende gebouwstructuur?
Toepassing
Wat is het proces van het laten groeien van een mosmuur?
Wat zijn mijn opties in ontwerp?

Veelgestelde vragen

Worden mosgevels gesubsidieerd?
Voldoet een mosgevel aan brandveiligheidseisen?
Komt een mosgevel in aanmerking voor
subsidieregelingen?
Welke grootte projecten levert Respyre?
Waar kan ik een offerte krijgen?
Beschikbaarheid
Zijn de mosmuren al beschikbaar voor aankoop?
In welke landen leveren jullie?
Wat voor projecten neem je aan?
Algemeen
Worden mosgevels gesubsidieerd?
Voldoet een mosgevel aan brandveiligheidseisen?
Komt een mosgevel in aanmerking voor
subsidieregelingen?
Welke grootte projecten levert Respyre?
Waar kan ik een offerte krijgen?
Mosmuren
Wat is een mosgevel?
Wat zijn de voordelen van een mos
gevel?
Sterft mos tijdens droogte?
Wat is spontane groei van mos?
Als mos water vasthoudt, veroorzaakt dat dan geen lekkage of schade aan de structuur?
Hoe reageert mos in ruwere
omgevingen?
Zal dit geen insecten overlast veroorzaken?
Groeit mos alleen maar naar het noorden toe?
Hoe verbetert mos de luchtkwaliteit?
Hoe effectief zijn mossen bij het verminderen van
broeikasgassen zoals CO₂?
Technische vragen
Hoe zwaar is een mosgevel per m²?
Hoe wordt een mosgevel toegepast?
Kan een mosgevel aan
elke muur worden bevestigd?
Kan een mosgevel het hele jaar door worden geïnstalleerd?
Hoe lang duurt de installatie van een
mosgevel?
Onder welke omstandigheden groeien bioreceptieve
panelen?
Heeft het mos water nodig?
Hoe wordt de mosgevel onderhouden?
Zorgt Respyre voor het onderhoud?
Richt de mosgevel schade aan aan de
onderliggende gebouwstructuur?
Biorceptief beton
Waarom wordt deze vorm van beton als duurzaam beschouwd?
Hoeveel water kan het beton vasthouden?
Breekt het beton wanneer het
bevriest?
Is het gebruik van beton niet tegenstrijdig?
Kan het beton afbreken
door de mos?
Is het niet gevaarlijk als het moeilijker is om het
beton te inspecteren nu er mos op zit?
Toepassing
Wat is het proces van het laten groeien van een
mosmuur?
Wat zijn mijn opties in design?