News

Eerste pilot naast de A58 in Tilburg

Eerste pilot naast de A58 in Tilburg

Voor de eerste keer hebben we onze groene muren langs de snelweg geplaatst, waarbij we gebruik maken van de functionaliteit van mos voor geluidsreductie.

4 mrt. 2023


Respyre is gestart met een pilot in samenwerking met Rutte Groep, Rijkswaterstaat en TU Delft op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Dit project onderzoekt de impact van met mos bedekte geluidsschermen langs snelwegen, specifiek gericht op de effecten op geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het potentieel van mos om deze milieu-uitdagingen te verminderen en de weg vrij te maken voor groenere en duurzamere snelwegen die zowel reizigers als het milieu ten goede komen.


Partners die ons hebben geholpen

  • Rutte Groep

  • Rijkswaterstaat

  • TU Delft